Iin Energia on perinteisesti ollut Suomen edullisimpia sähkönmyyjiä ja haluamme olla sitä jatkossakin. Alustava tulos vuodelta 2022 on reilu 1 M€ tappiollinen. Tästä suurin osa on sähkön myynnistä johtuvaa, Iisiverkko ja sähköverkkotoiminta ovat lähellä nollatulosta.

 

Laskemme kuitenkin toistaiseksi voimassa olevia myyntihintojamme 1.2.2023 alkaen, esimerkiksi yleissähkö on 19,80 c/kWh ja kaksiaikasähkö on 22,00 c/kWh päivä ja 15,40 c/kWh yö, hinnat sisältävät alv 10 %. Kaikki hintamme löytyvät osoitteesta www.iinenergia.fi/hinnasto. Hinnanmuutos tulee automaattisesti voimaan kaikille sopimuksille, eikä vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

 

Iin Energian myymästä sähköstä oman tuotannon osuus vaihtelee vuosittain 40–60 % välillä riippuen mm. Iijoen vesitilanteesta. Suurimpien kulutuksien kuukausina (marras – helmikuu) vesivoimalaitoksilla on yleensä vähiten tuotantoa ja siten näinä kuukausina joudutaan sähköä ostamaan enemmän markkinoilta.

 

Tarkastelemme jatkossakin myyntihintoja kuukausittain ja mikäli pörssihinnat pysyvät kohtuullisina ja Olkiluoto3-ydinvoimala käynnistyy suunnitelman mukaisesti kaupalliseen käyttöön maaliskuussa, voimme tehdä uuden hinnanmuutoksen.

 

Lisätietoa asiakaspalvelustamme

asiakaspalvelu@iinenergia.fi

Puh. 08 818 0220

Valoo Täyskuitu vahvistaa asemiaan Suomen valokuitumarkkinoilla 28.12.2022 solmitulla kaupalla, jolla se hankkii omistukseensa Iin Energia Oy:n Iisiverkko-liiketoiminnan.

Lisätietoa oheisesta tiedotteesta

 

Sähkömittareiden vaihto 2022 – 2023

Iin Energia Oy vaihtaa kaikille oman jakeluverkkoalueen mittauspaikoille uudet etäluettavat sähkömittarit entisten mittareiden tullessa käyttöikänsä päähän. Mittareiden vaihto on asiakkaille maksuton.

Uusien Aidon Oy:n toimittamien sähkömittareiden asennustyöt aloitetaan marraskuussa 2022 ja jatkuvat kevääseen 2023 yhteistyössä Voimatel Oy:n kanssa.

Iin Energia vaihtaa pääosin mittarit 4-tien itäpuolelle ja Voimatel 4-tien länsipuolelle. Saarissa olevien kohteiden mittarit vaihtaa Iin Energia. Liitteenä kuva kartasta.

Asiakkaisiin ollaan yhteydessä puhelimitse ja/tai tekstiviestien välityksellä.

Mittareidenvaihto on edennyt suunnitellusti. Noin neljäsosa mittareista on vaihdettuna vuodenvaihteeseen mennessä.

Mittareiden mallikohtaiset käyttöohjeet: Aidon 7550 ja Aidon 7534 (Mittarin mallimerkintä löytyy mittarista näytön alapuolella)

12.10.2022

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula on valtakunnallinen häiriötilanne ja se syntyy, kun sähköä kulutetaan enemmän kuin sitä pystytään tuottamaan tai tuomaan ulkomailta. Sähköpula on epätodennäköinen, mutta siihen on varauduttava sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Iin Energia on varautunut sähköpulatilanteisiin valmius- ja varautumissuunnitelmalla. Sähköpulassa sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan kiertävin sähkökatkoin. Sähkökatko kestää noin kaksi tuntia kerrallaan ja se voi toistua muutaman kerran. Sähkökatkojen ulkopuolelle jätetään vain merkittävät sähköntuotantolaitokset sekä terveyskeskus.

Varaudu

Viestintä ja yhteystiedot

  • Huolehdi, että yhteystietosi (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ovat ajan tasalla Iin Energialla
  • Jos sähkönjakelua rajoitetaan, pyrimme ilmoittamaan siitä tekstiviestillä, sähköpostilla ja nettisivuillamme
  • Lisäksi kannattaa seurata uutisia sekä Fingridin että Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteita

Energian säästö

Yhdessä voimme vaikuttaa energian riittävyyteen. Muun muassa sähköpulan riskiä pystytään pienentämään käyttämällä sähköä säästeliäästi erityisesti kylmänä vuodenaikana arkiaamuisin sekä iltapäivän tunteina. Energiansäästöön liittyvää tietoa löytyy Motivan sivuilta: Energiansäästöön liittyvää tietoa (Motiva)

Suomessa on sähkömarkkinoilla poikkeuksellinen tilanne, joka jatkuu edelleen ainakin keväälle 2023 saakka. Sähkön markkinahintojen merkittävä nousu johtuu mm. Venäjän sähköntuonnin loppumisesta sekä kaasun viennin tyrehtymisestä Venäjältä Keski-Eurooppaan. Myös Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönotto viivästyy teknisten ongelmien takia.

Iin Energia hankkii varsinkin talvikuukausina suuren osan myymästään sähköstä vapailta markkinoilta, koska omien tuotanto-osuuksien määrä mm. Iijoen vesisähköstä on yleensä pienimmillään juuri talvikuukausina. Iin kunnassa on nykyisin paljon tuulivoimaa, mutta Iin Energialla ei ole niissä tuotanto-osuuksia.

Olemme pyrkineet lisäämään oman tuotannon osuutta määrätietoisesti. Olemme mukana Olkiluoto 3 -ydinvoimalassa ja Lestijärvelle rakennettavassa, valmistuessaan Suomen suurimmassa, tuulivoimapuistossa.

Korotamme toistaiseksi voimassa olevia hintoja 1.10.2022 alkaen, uusi hinnastomme löytyy osoitteesta www.iinenergia.fi/hinnasto. Tämän hetkisiin määräaikaisiin sopimuksiin korotus ei vaikuta. Mikäli teillä on vaikeuksia sähkölaskun maksamisessa eräpäivänä nousevien hintojen vuoksi, pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Suomessa on otettu käyttöön 21.2.2022 sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä Datahub. Järjestelmän tarkoitus on nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä. Datahubiin tallennetaan sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönkäyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten käyttöpaikan asiakas- ja kulutustietoa. Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat erityisen tärkeässä roolissa ja tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon.

Sähkönkäyttötiedot-palvelumme lisäksi Datahubiin tallennetut tiedot tulevat olemaan tarkastettavissa oman asiakasportaalin kautta, joka avautuu maaliskuun aikana. Palvelussa on  omien henkilötietojen lisäksi sähkönkäyttöpaikkaan liittyvät sopimustiedot. Tiedotamme asiakasportaalin käyttöönotosta erikseen.

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy.

Tähän liittyen myös käyttöpaikkojen tunnukset ovat muuttuneet. Käyttöpaikkatunnuksina käytetään valtakunnallisia GSRN-tunnuksia. GSRN-tunnus muodostuu yhtiön tunnuksesta, yksilöllisestä tunnuksesta ja tarkastusnumerosta. Tunnuksessa on yhteensä 18 numeroa. Esim. Iin Energian tunnus on 643007591, tämän jälkeen tulee jokaista käyttöpaikkaa yksilöivä 8-numeroinen tunnus ja lopuksi tarkistenumero. Uudet GSRN-muotoiset käyttöpaikkatunnukset näkyvät jo tulevissa laskuissa.

 

Iin Energian myymästä sähköstä oman tuotannon osuus vaihtelee vuosittain 40 – 60 % välillä riippuen mm. Iijoen vesitilanteesta. Vuosittainen osuus vaihtelee myös kuukausittain. Suurimpien kulutuksien kuukausina (marras – helmikuu) on yleensä vähiten tuotantoa vesivoimalaitoksilla ja siten näinä kuukausina joudutaan sähköä ostamaan enemmän markkinoilta. Vuosi 2020 oli hyvä vesisähkön tuotantovuosi, noin 15 % parempi kuin vuosi 2021.

Esimerkiksi joulukuussa 2021 oman tuotannon ja ostettujen suojausten osuus oli noin 53 % ja pörssistä ostettiin noin 47 %, pörssisähkön keskihinta oli 22,7 c/ kWh. Tällä hetkellä myymme siis sähköä merkittävällä tappiolla.

Pörssisähkön keskihinnan ennuste vuodelle 2022 on tammikuu 23,8 c/kWh, helmikuu 21,5 c/kWh ja maaliskuu 13,7 c/kWh eli kalliina jatkuu.

Hinnankorotustarve johtuu noista yllä mainituista seikoista ja on perusteltua. Hinnankorotus koskee toistaiseksi voimassa olevia myyntisopimuksia 1.2.2022 alkaen. Korotus ei koske määräaikaisia sopimuksia.

Iin Energian verkkopalvelumaksut nousevat 1.1.2022 alkaen. Verolliset verkkopalvelumaksut nousevat keskimäärin 5,6%. Asiakaskohtainen hinnannousu vaihtelee pääsulakekoon ja kulutuksen mukaan.

Kaikille asiakkaille on lähetetty asiakaskirje, jossa on kerrottu tarkemmin korotuksen keskimääräisestä vaikutuksesta. Kirje on luettavissa asiakaskirje – linkistä. Hinnasto -sivuilla on nähtävissä verkkopalveluhinnasto 1.1.2022 alkaen.

Kymppivoiman, Oulun Energian ja Kuopion Energian muodostama yhteenliittymä on allekirjoittanut sopimuksen tuulipuiston toteuttamisesta Lestijärvelle.

Iin Energia on mukana hankkeessa Kymppivoima Oy:n kautta. Lisätietoa hankkeesta Lehdistötiedote Lestijärven tuulipuisto.

Taajama-alueen katuvalaistuksen hoitaa Iin kunta, kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut.

Iin Energia Oy

Paloasemantie 13
91100 Ii
Vaihde 08 8180 220
asiakaspalvelu@iinenergia.fi

Avoinna arkisin klo 8.00 – 15.30

Puhelinvaihde on avoinna arkisin klo 9.00-15.00

Sähköverkon päivystys työajan ulkopuolella  040 589 8951

Iisiverkko

Internet-yhteyden tekninen tuki ja häiriöilmoitukset:

Cinia kuituverkkotuki: p. 09 6829 6010
Arkisin 9–18
Lauantaisin 12–16
(Puhelun hinta: matkapuhelin- tai paikallisverkkomaksu)
kuituverkot@cinia.fi

Iisiverkon valokuitukaapelivaurio- ja vikapäivystys työajalla

Arkisin 8–15.30

044 356 6710

Iisiverkon valokuitukaapelivaurio- ja vikapäivystys työajan ulkopuolella

040 589 8951

© Iin Energia Oy